תרומה לקהילה

תרומה לקהילה

אנו בפיקאס מאמינים כי חייבים להיות מעורבים בקהילה. צריך ונדרש לעזור כל עוד יכולים, לקבוצות וליחידים. אנו פועלים למען הקהילה באמצעות תרומות כספיות או מתן שירותים בחינם או עלויות מסובסדות.

 

קריטריונים לבחירת עמותות ופרויקטים לתרומה:

  1. חיבור לעשייה של פיקאס ולאסטרטגיה שלה לתרומה לקהילה.
  2. פרויקט מתמשך, בעל תרומה ממשית לקהילה.
  3. פוטנציאל למעורבות והתנדבות מקרב עובדי החברה.
  4. התאמה למדיניות ולמסגרת תקציב.
  5. חתימה על כתב התחייבות על אופן ניצול התרומה, בהתאם לתכנית העבודה שאושרה.
  6. הצגת מסמכי עמותה פורמאליים בתוקף כגון : אישור ניהול תקין, אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, ועוד.
  7. בעזרה ליחידים - כל מקרה לגופו